Thursday, January 10, 2019

Tiến Độ Xây Dựng Dự án TSG Lotus Sài Đồng

Hiện Dự Án đã thi công xong phần hầm. đang nghiệm thu móng.


No comments:

Post a Comment

Hotline Chung cư TSG Lotus Sài Đồng - Long biên